Mã Sản PhẩmTênCAS/REFQuy CáchNhómTính NăngHãngThêmhf:tagshf:tax:nhom_sphf:tax:tinh_nang_sphf:tax:hang_sp