- Date time webinar: 9:00 pm 27/09/2023

Phương pháp chuẩn bị mẫu có thể giúp nâng cao hiệu suất phân tích các dịch sinh học. Trong đó, các kỹ thuật chuẩn bị mẫu khác nhau sẽ tác động đến các kết quả như độ thu hồi, ảnh hưởng của nền mẫu hay khả năng loại bỏ nền mẫu.

Phương pháp kết tủa protein được chứng minh rằng có khả năng cải thiện kết quả phân tích, tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp với tất cả các trường hợp phân tích.

Buổi hội thảo trực tuyến ‘Tầm quan trọng của việc chuẩn bị mẫu trong phân tích mẫu sinh học’ sẽ trình bày để chứng minh tác động của việc thay đổi kỹ thuật chuẩn bị mẫu đối với khả năng lưu giữ phospholipid và tác động lên khả năng phát hiện của phương pháp.

Buổi hội thảo cũng trình bày tác động của giai đoạn chuẩn bị mẫu trên các mẫu nghiên cứu thật từ một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Thí nghiệm này nghiên cứu việc sử dụng phương pháp chiết xuất bằng dung để xác định các biomarker mà sau cùng sẽ được áp dụng để tối ưu hóa môi trường nuôi cấy nhằm giảm mức độ căng thẳng (stress level).

Công ty Phạm Nguyễn trân trọng mời Quý Khách Hàng đăng ký tham gia hội thảo:

– Hình thức: Hội thảo trực tuyến – Miễn phí

– Thời gian: 21h ngày 27/9/2023

Đăng Ký Tham Gia