Free Webinars

Cosmetic testing: What microorganisms should I test for in my products?

2022-06-29 15:00:00

avatar

The cosmetic industry has experienced in recent years a trend towards regulation; and as a consequence, the microbiological control of cosmetic products has been standardized, although there are also new forms of analysis and detection currently in use. Purpose of the CondalabTalk: To learn about the regulation of cosmetic products, the main contaminating and potentially […]

Join now

Apr 28 Thu | SCIEX-Phenomenex Workshop: A Guide to LC-MS Part II

2022-04-28 00:00:00

avatar

Presented by: Dr. Brad Patterson with Namrata Saxena

Join now

Apr 21 Thu | How to Optimize Your Current LC Method for Beginners

2022-04-21 00:00:00

avatar

Presented by: Dr. Rajesh Babu Dandamudi

Join now

Apr 14 Thu | Introduction to the Next Level HPLC Performance

2022-04-14 00:00:00

avatar

Presented by: Dr. Jason Anspach

Join now

Phenomenex | Hội thảo trực tuyến tháng 04/2022

2022-04-14 10:00:00

avatar

Trong tháng 04/2022, Phenomenex tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến với các chủ đề: ⭐ 10h ngày 05/04 – Tăng tốc nghiên cứu và sản xuất mRNA ⭐ 10h ngày 07/04 – Lợi ích của pH cao trong Sắc ký lỏng ⭐ 10h ngày 14/04 – Nâng cao hiệu năng HPLC ⭐ 10h ngày […]

Join now

Hội thảo | Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm

2022-03-25 08:30:00

avatar

Presented by: Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: Tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2021; Triển khai kế hoạch và định hướng năm 2022; Tổng kết chương trình đánh giá năng lực thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm năm 2021 Thời […]

Join now