Performance Verification Test (PVT) là phương pháp dùng để đánh giá sự phù hợp của máy đo độ hòa tan. Phép đo này nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả đo độ hòa tan, từ đó phản ánh chất lượng của thuốc chứ không phải kiểm tra tình trạng của thiết bị thử nghiệm. Cách thực hiện PVT được trình bày chi tiết trong Chuyên luận <711> Độ hòa tan của USP.
USP đã thông báo về ý định sửa đổi Chuyên luận <711> hiện hành bằng Chuyên luận mới với mục đích cải thiện hiệu quả đánh giá cho cả Thiết bị đo độ hòa tan kiểu giỏ quay và kiểu cánh khuấy. Bản sửa đổi của Chuyên luận <711> dự kiến sẽ được đăng tải trên diễn đàn Pharmacopoeial Forum 48(6) vào tháng 11-12/2022. Nếu không có ý kiến phản hồi trái chiều nào trước 31/1/2023, Chuyên luận <711> sẽ được công bố bản chính thức vào ngày 1/5/2023.

Cùng với sự sửa đổi Chuyên luận <711>, USP cũng ra mắt Viên chuẩn Prednisone mới cho phép đo PVT. Viên chuẩn này dự kiến sẽ xuất xưởng vào cuối năm 2022 để chuẩn bị áp dụng trong Chuyên luận <711> phiên bản mới.
Truy cập link sau để xem các thông báo chính thức từ USP về:

Chuyên luận <711>

FAQ

Hoặc cần thêm thông tin xin liên hệ: