CHUYÊN LUẬN USP <1469> TẠP CHẤT NITROSAMINE

USP tổ chức khóa học với chủ đề “TẠP CHẤT NITROSAMINE” trên nền tảng USP Education.

Nitrosamine là nhóm các hợp chất có nguy cơ tác động đến sức khỏe của cộng đồng và được phát hiện trong một số loại dược phẩm, có thể dẫn đến ung thư khi sử dụng các sản phẩm có chứa tạp chất này vượt giới hạn cho phép và trong thời gian dài.

Tạp chất Nitrosamine trở thành một chủ đề quan trọng với các cơ quan quản lý cũng như các nhà sản xuất khi có những đợt thu hồi sản phẩm liên quan đến nhóm tạp chất này.

Trong khóa học này, USP tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh tạp chất Nitrosamine, bao gồm:

✅ Chuyên luận <1469> Tạp chất Nitrosamine và các quy định hiện hành
✅ Tổng quan về nguồn gốc và sự hình thành tạp chất Nitrosamine
✅ Các công cụ đánh giá và kiểm soát Nitrosamine trong dược chất và thành phẩm
✅ Phương pháp đánh giá rủi ro theo ICH9
✅ Tính toán giới hạn Nitrosamine theo ICH M7
✅ Các phương pháp phân tích theo Chuyên luận <1469> và sử dụng Chuẩn đối chiếu USP tương ứng với từng phương pháp.

Xem thêm thông tin chi tiết về khóa học tại đây

Xem hướng dẫn tạo tài khoản USP Education tại đây

Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ: