Mới đây, USP đã phát triển và cho ra mắt dòng sản phẩm Chuẩn Tạp chất – Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI) với mục tiêu cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu kiểm soát chất lượng dược phẩm.

Chuỗi cung ứng thuốc toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất và nhà phân phối dược phẩm khắp nơi trên thế giới. Để bảo vệ lòng tin của bệnh nhân và bác sĩ, tất cả các nhà sản xuất luôn phải đảm bảo rằng tạp chất trong dược phẩm được kiểm soát một cách chặt chẽ, bất kể ai là người sản xuất và chúng được sản xuất như thế nào.

Cần thêm thông tin vui lòng đăng ký: