Nitrosamine được phân loại vào nhóm các chất có thể gây ung thư trên người. Việc kiểm soát sự hiện diện của nhóm tạp chất này được yêu cầu rất chặt chẽ do chúng có thể được sinh ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, bao gồm tổng hợp, tinh chế, bào chế, đóng gói và bảo quản; và có nguồn gốc từ nguyên liệu thô, dung môi hay là dạng phân hủy của thành phẩm.

USP cung cấp Chuẩn đối chiếu Nitrosamine USP, được sử dụng làm chất đối chiếu của các phương pháp trong chuyên luận của USP, cũng như các Cơ quan Quản lý Dược phẩm khác.

Hiện nay, USP cung cấp 40 chất Chuẩn đối chiếu Nitrosamine, phù hợp với các phương pháp phân tích trong Chuyên luận <1469> Tạp chất Nitrosamine. Số lượng chất chuẩn vẫn không ngừng được gia tăng để đáp ứng nhu cầu phân tích đa dạng các tạp chất Nitrosamine khác nhau.

Để tìm hiểu danh mục các chất Chuẩn đối chiếu Nitrosamine, vui lòng truy cập: USP PAI Catalog Nitrosamines