USP công bố Bản tin chất lượng USP khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) số thứ 3, tổng kết hoạt động trong năm 2022 của USP với các đối tác tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và những hoạt động sẽ được tổ chức trong nửa đầu năm 2023.

Bản tin gồm 3 phần chính:

🎯 APAC Voice: Lời cảm ơn đến GS. Đoàn Cao Sơn – cầu nối cho sự hợp tác của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và tổ chức USP

🎯 Tổng kết các chương trình đã tổ chức trong năm qua:

🎯 Thông báo lịch tổ chức các chương trình của USP:

Link truy cập Bản tin chất lượng USP: TẠI ĐÂY

Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ: