USP | Tá dược mới: Niềm hy vọng cho cuộc cách mạng điều trị

Với những tiến bộ đáng kể trong ngành dược phẩm, bao gồm thuốc sinh học và phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp, nhu cầu về các loại tá dược mới và hoạt động tốt hơn để cải thiện việc sản xuất thuốc cũng đang ngày càng tăng. Theo hệ thống quy định hiện […]

USP PROFICIENCY TESTING PROGRAM

USP <621> Chromatography HPLC Proficiency Test for Liquids Proficiency Test for laboratories performing testing in accordance with USP <621> using High Pressure Liquid Chromatography HPLC on liquid pharmaceutical materials. Choose Study: PH-0921, PH-0122, PH-0422 Qualitative and Quantitative Proficiency Test (PT) for laboratories performing HPLC Assay of liquid material by USP <621> or equivalent. Participants may report […]