Phenomenex | Strata Activated Carbon

Activated Carbon hay còn gọi là than hoạt tính là một dạng carbon có cấu trúc xốp, rỗng, diện tích bề mặt lớn và có tính hấp phụ mạnh. Phenomex ra mắt dòng sản phẩm SPE Strata Activated Carbon có khả năng hấp phụ tốt các hợp chất có độ phân cực cao. Cột Strata […]