Phenomenex | Cột GPC/SEC Phenogel™ – Giải pháp phân tích POLYMER

Dòng cột Phenogel™ với pha tĩnh styrene-divinylbenzene, được tối ưu các thông số kích thước lỗ xốp, thể tích lỗ xốp, kích thước hạt… đảm bảo độ bền, độ phân giải cao và tương thích với nhiều loại dung môi khác nhau Một số ứng dụng của cột Phenogel™:  Nylon 6, Mixed Polystyrene  Polyethylene Glycol […]