USP | Chuẩn Tạp chất – Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI)

Mới đây, USP đã phát triển và cho ra mắt dòng sản phẩm Chuẩn Tạp chất – Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI) với mục tiêu cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu kiểm soát chất lượng dược phẩm. Chuỗi cung ứng thuốc toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất và nhà phân phối […]