USP | CHUẨN TẠP CHẤT – PHARMACEUTICAL ANALYSIS IMPURITIES (PAI)

Tạp chất là thành phần không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển và sản xuất dược phẩm, ngay cả khi thay đổi nhỏ trong quy trình cũng có thể sinh ra tạp chất mới hay tăng nồng độ tạp chất hiện hữu. Do đó, phân tích và định danh tạp chất là rất […]