USP | Chuẩn đối chiếu Nitrosamine USP

Nitrosamine được phân loại vào nhóm các chất có thể gây ung thư trên người. Việc kiểm soát sự hiện diện của nhóm tạp chất này được yêu cầu rất chặt chẽ do chúng có thể được sinh ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, bao gồm tổng hợp, tinh […]

USP | CHUẨN TẠP CHẤT – PHARMACEUTICAL ANALYSIS IMPURITIES (PAI)

Tạp chất là thành phần không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển và sản xuất dược phẩm, ngay cả khi thay đổi nhỏ trong quy trình cũng có thể sinh ra tạp chất mới hay tăng nồng độ tạp chất hiện hữu. Do đó, phân tích và định danh tạp chất là rất […]