Agela | Optimix – Dòng cột pha tĩnh hỗn hợp

Cột HPLC thường chỉ có 1 loại pha tĩnh như C18, C8… Tuy nhiên, do cấu trúc không gian của chuỗi C18 cồng kềnh mà cột C18 nói riêng khó có được mật độ liên kết đồng nhất trên bề mặt hạt silica. Để khắc phục vấn đề này, hãng Agela đã phát triển dòng […]