USP | Chuẩn đối chiếu Nitrosamine USP

Nitrosamine được phân loại vào nhóm các chất có thể gây ung thư trên người. Việc kiểm soát sự hiện diện của nhóm tạp chất này được yêu cầu rất chặt chẽ do chúng có thể được sinh ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, bao gồm tổng hợp, tinh […]