Clo – một nguyên tố phản ứng mạnh

Clo là một nguyên tố hóa học thuộc nhóm halogen. Nó có trong tự nhiên dưới dạng khí Cl2  và là một trong những nguyên tố phản ứng mạnh nhất trên trái đất. Nó có tính oxy hóa cao. Clo và các dẫn xuất của nó là chất khử trùng quan trọng nhất để khử trùng bể bơi, đường […]