Phenomenex | Làm thế nào để nâng cao hiệu năng cột nhỏ (mirco LC column)?

Tác giả – Helen Whitby, TS., Chuyên viên kỹ thuật Cột nhỏ (micro LC column) với đường kính trong nhỏ hơn các cột sắc ký thông thường khác, được sử dụng với mục đích gia tăng độ nhạy hoặc sử dụng với tốc độ dòng thấp. Giảm đường kính trong của cột nhằm tối đa […]