Phenomenex | Khai thác sự đổi mới trong thử nghiệm hormone lâm sàng

Với sự phát triển công nghệ và sự nổi lên của các liệu pháp hormone, thử nghiệm hormone trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong nghiên cứu lâm sàng. Nổi bật là mối quan tâm đến sự hợp nhất các phương pháp phân tích steroid bằng cách kết hợp các kỹ thuật khác […]