Giải mã đồng phân quang học

Tác giả – James Turner, Giám đốc thị trường toàn cầu, Phenomenex Những ký ức đầu tiên của tôi về các phân tử bất đối bắt nguồn từ thời đại học, sử dụng bộ mô hình phân tử để cố gắng tìm ra đó là dạng “S” hay “R” (ký hiệu Cahn Ingold). Tuy nhiên, […]