USP | Quality Hour – Dec Edition

Speaker: Christine Zeine, Ph.D. Title: Senior Manager Scientific Affairs, EMEA Company: The United States Pharmacopeia Education: Ph.D. in Silicon-Organic Chemistry, Westphalian Wilhelms University Muenster, DE Agenda  About USP  Conclusive results  Understanding uncertainty and risk  Conclusions Download document: TẠI ĐÂY  

USP | CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO USP

[Hội thảo trực tuyến USP] USP đã tổ chức chuỗi Hội thảo Trực tuyến với chủ đề tháng 11 “Chương trình thử nghiệm thành thạo”. Thử nghiệm thành thạo (TNTT) hay PT (proficiency testing) là một trong các công cụ để cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chứng nhận đánh giá […]

USP | Tá dược mới: Niềm hy vọng cho cuộc cách mạng điều trị

Với những tiến bộ đáng kể trong ngành dược phẩm, bao gồm thuốc sinh học và phương pháp điều trị các bệnh hiếm gặp, nhu cầu về các loại tá dược mới và hoạt động tốt hơn để cải thiện việc sản xuất thuốc cũng đang ngày càng tăng. Theo hệ thống quy định hiện […]