Phenomenex | Hướng dẫn sử dụng cột HPLC/UHPLC Luna

Thông tin chung Mỗi cột Luna sản xuất bởi Phenomenex được chuẩn bị và kiểm tra riêng biệt, có kèm theo Chứng nhận đảm bảo chất lượng (COA) về điều kiện thử nghiệm, thông số vận hành và thông tin cột. Thông tin cột, gồm các kết quả thử nghiệm và kết quả kiểm thử […]

Phenomenex | Phân tích đường trong thức ăn chăn nuôi

Đường trong thức ăn chăn nuôi đến từ 2 nguồn chính là nguyên liệu thực vật và mật rỉ đường. Hàm lượng đường rất khác nhau tùy thuộc vào độ chín của loại ngũ cốc được sử dụng và lượng mật rỉ đường được thêm vào. Do đó, hàm lượng đường trong thức ăn chăn […]