Condalab | Dược phẩm sinh học: thế hệ thuốc mới

Các chế phẩm sinh học thế hệ mới như vaccine, yếu tố tăng trưởng, kháng thể, protein dung hợp đã được tạo ra nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp (recombinant DNA – rDNA). Công nghệ này đã mở ra cánh cửa cho việc sản xuất các chế phẩm sinh học thông qua tế bào […]