USP | Chất chuẩn đối chiếu kháng thể đơn dòng USP

Kháng thể đơn dòng (mAbs) đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ngành dược phẩm. Với các sản phẩm mAbs, biến thể điện tích là một chỉ tiêu chất lượng (CQAs) phải được đánh giá trong suất quá trình sản xuất và lưu hành sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu quy […]

USP | CHUẨN TẠP CHẤT – PHARMACEUTICAL ANALYSIS IMPURITIES (PAI)

Tạp chất là thành phần không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển và sản xuất dược phẩm, ngay cả khi thay đổi nhỏ trong quy trình cũng có thể sinh ra tạp chất mới hay tăng nồng độ tạp chất hiện hữu. Do đó, phân tích và định danh tạp chất là rất […]

USP | Quality Hour – Dec Edition

Speaker: Christine Zeine, Ph.D. Title: Senior Manager Scientific Affairs, EMEA Company: The United States Pharmacopeia Education: Ph.D. in Silicon-Organic Chemistry, Westphalian Wilhelms University Muenster, DE Agenda  About USP  Conclusive results  Understanding uncertainty and risk  Conclusions Download document: TẠI ĐÂY  

USP | Chuẩn Tạp chất – Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI)

Mới đây, USP đã phát triển và cho ra mắt dòng sản phẩm Chuẩn Tạp chất – Pharmaceutical Analytical Impurities (PAI) với mục tiêu cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu kiểm soát chất lượng dược phẩm. Chuỗi cung ứng thuốc toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất và nhà phân phối […]