Phenomenex | Biozen dSEC-7 – Giải pháp phân tích Adenovirus vector

Adenovirus vector (Adeno-associated viruses – AAV) là một trong những vector virus được ứng dụng nhiều trong liệu pháp sinh học. AAV có kích thước khoảng 250Å cùng với sự tổ hợp của các AAV khiến việc phân tích chúng trở nên khó khăn hơn. Dòng cột Biozen dSEC-7 được Phenomenex phát triển giúp giải […]