Phenomenex | SecurityGuard ULTRA LC Guard Assembly

SecurityGuard ULTRA HPLC Kéo dài tuổi thọ của UHPLC, lõi-vỏ và cột phụ 2 μm Phù hợp với hầu như tất cả các cột của nhà sản xuất từ ​​2.1 đến 4.6 mm ID Áp suất định mức đến 20.000 psi (1.378 bar) Đơn giản để sử dụng Với SecurityGuard ULTRA, các chất gây ô […]