Marcherey-Nagel | Giấy test nhanh QUANTOFIX Nitrite/pH 2

Bán định lượng là phương pháp phân tích hàm lượng hay nồng độ tương đối của chất phân tích. Phương pháp được áp dụng khi cần lấy kết quả phân tích nhanh hoặc việc lấy kết quả chính xác từ phương pháp định lượng không thực sự cần thiết. Marcherey-Nagel là nhà cung cấp các […]

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX EZ Arsenic Sensitive PP

         REF 91345.2   Package unit 100 Test(s) Semi-quantitative test strips for reliable determination of arsenic concentrations as low as 0.005 mg/L (ppm). The reagents are supplied in PowderPillows for longer shelf life due to protection from light and moisture. Ideal for rapid and easy analysis of arsenic directly on-site. No maintenance or calibration is […]

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Total Chlorine Sensitive 1

           REF 91361   Package: unit 50 Test(s) Semi-quantitative test strips for reliable determination of total chlorine concentrations as low as 0.01 mg/L (ppm). A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad, providing a high level of sensitivity. Ideal for rapid and easy analysis of […]