Activated Carbon hay còn gọi là than hoạt tính là một dạng carbon có cấu trúc xốp, rỗng, diện tích bề mặt lớn và có tính hấp phụ mạnh. Phenomex ra mắt dòng sản phẩm SPE Strata Activated Carbon có khả năng hấp phụ tốt các hợp chất có độ phân cực cao.
Cột Strata Activated Carbon:
✅️ Thích hợp cho ứng dụng chiết các hợp chất 1,4-Dioxane, Nitrosamines và Acrylamide
✅ Lưu giữ các hợp chất phân cực tốt hơn (so với silica C8 và C18)
✅ Cải thiện độ lặp lại và độ thu hồi
✅ Tiết kiệm thời gian xử lý mẫu và chi phí vận hành
✅ Đáp ứng yêu cầu phương pháp EPA 521, 522 và 8270
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cột Strata Activated Carbon, vui lòng truy cập: TẠI ĐÂY