SecurityGuard ULTRA HPLC

Với SecurityGuard ULTRA, các chất gây ô nhiễm và hạt vi mô sẽ bị giữ lại trong hộp bảo vệ, thay vì cột đắt tiền của bạn. Thể tích chết cực thấp (<0,3 µL) của thiết kế bảo vệ độc đáo này giảm thiểu sự phân tán pic của mẫu để duy trì hiệu suất của cột mà không làm thay đổi kết quả sắc ký của bạn.

Hướng dẫn bạn cách lắp đặt phù hợp Security Guard ULTRA, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của cột UHPLC, lõi-vỏ hoặc cột dưới 2 micron của bạn mà không làm thay đổi kết quả sắc ký.

Xem lại các thành phần của hệ thống SecurityGuard và các bước đơn giản để cài đặt đúng cách.

Tải file Hướng dẫn lắp Folder

Cần thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: