Sắc ký rây phân tử (Size Exclusive Chromatography – SEC) là phương pháp sắc ký phân tách các hợp chất phân tử dựa trên sự khác biệt về kích thước. Tùy theo pha động được sử dụng, SEC có thể chia thành 2 phương pháp cụ thể hơn:

👉 Sắc ký lọc gel (Gel Filtration Chromatography – GFC) sử dụng dung môi pha động phân cực
👉 Sắc ký thẩm thấu gel (Gel Permeation Chromatography – GPC) sử dụng dung môi pha động không phân cực

PolySep™ là dòng sản phẩm của Phenomenex, được sử dụng trong phân tích các hợp chất Polymer, Oligomer, Oligosaccharide, Peptide và Protein bằng phương pháp GFC.

PolySep™ sử dụng pha tĩnh nền polymer GFC-P khác nhau, cho phép phân tích các hợp chất phân tử trong khoảng khối lượng từ 20 – 10M Dalton ở pH 3 – 12.

PolySep™ thể hiện nhiều ưu điểm:

☀️ Pha tĩnh polymer tổng hợp thân nước cao
☀️ Thích hợp phân tích các polymer tan trong nước
☀️ Tương tác không đặc hiệu rất thấp với nền phân tích
☀️ Hiệu quả cao
☀️ Tiết kiệm chi phí

Để tìm hiểu thêm về dòng cột PolySep™, vui lòng truy cập: TẠI ĐÂY

Hoặc vui lòng để lại thông tin để chúng tôi liên hệ lại: