Luna Polar Pesticides là cột sắc ký thuộc dòng cột Luna do Phenomenex sản xuất. Cột Luan Polar Pesticides thể hiện tính chọn lọc cao trong phân tích dư lượng các hợp chất thuốc trừ sâu trên nền mẫu thực phẩm và môi trường.

Ưu điểm của Luna Polar Pesticides:

Bên cạnh đó, sử dụng cột Luna với cột bảo vệ SecurityGuard ULTRA giúp tăng độ nhạy khi phân tích cũng như kéo dài tuổi thọ cột.

Để tìm hiểu thêm về Lunar Polar Pesticides, vui lòng truy cập: TẠI ĐÂY

Hoặc cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: