Đường trong thức ăn chăn nuôi đến từ 2 nguồn chính là nguyên liệu thực vật và mật rỉ đường. Hàm lượng đường rất khác nhau tùy thuộc vào độ chín của loại ngũ cốc được sử dụng và lượng mật rỉ đường được thêm vào. Do đó, hàm lượng đường trong thức ăn chăn nuôi có thể khó dự đoán và cần phải được kiểm soát thường xuyên để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng và chế độ ăn cho vật nuôi.

Phenomenex đã phát triển một phương pháp đơn giản để phân tích các loại đường tự do trong thức ăn chăn nuôi, chiết mẫu với ethanol nước và chạy trên máy HPLC-ELSD. Cột Luna® Omega SUGAR thể hiện khả năng tách hiệu quả 6 hợp chất Fructose, Galactose, Glucose, Sucrose, Maltose và Lactose trong 10 phút. Phương pháp đã được thẩm định với độ lặp lại tốt và độ chính xác cao.

   

Phenomenex là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ cam kết phát triển các giải pháp phân tích mới để giải quyết các thách thức về phân tách và thanh lọc cho các nhà nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm công nghiệp, chính phủ và học thuật. Từ việc khám phá thuốc và phát triển dược phẩm, an toàn thực phẩm đến phân tích môi trường, các sản phẩm sắc ký Phenomenex, dịch vụ kỹ thuật và tiêu chuẩn tham chiếu hóa học thúc đẩy khoa học và giúp các nhà nghiên cứu cải thiện sức khỏe toàn cầu và hạnh phúc.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi: