Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) là các hợp chất hữu cơ tổng hợp hoặc là sản phẩm phụ của các hoạt động công nghiệp. Các hợp chất này có độc tính cao và tác động xấu đến con người và môi trường.

Dòng cột GC Zebron có khả năng cải thiện hiệu năng phân tích các hợp chất POP. Phenomenex phát triển từng nhóm cột chuyên biệt giúp phân tích các nhóm hợp chất POP khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc lựa chọn loại cột sắc ký phù hợp với mục đích phân tích của mình. Một số nhóm cột Zebron và các hợp chất POP có thể phân tích được tương ứng như:

– Zebron ZB Dioxin: phân tích các hợp chất có vòng thơm như Dioxin, Furan và Polychlorinated biphenyl (PCB)

– Zebron ZB-PHA: phân tích các hợp chất thuộc nhóm Hydrocarbon thơm đa vòng

– Zebron ZB-SemiVolatiles: phân tích các hợp chất semi-volatile, Hydrocarbon thơm đa vòng, Poplybromnated diphenyl ether (PBDE)

– Zebron ZB-MultiResidues: phân tích các hợp chất được dùng làm thuốc trừ sâu

Cột Zebron GC cung cấp:

– Độ nhạy cao

– Độ lặp lại cao và ổn định

– Chảy máu ít

– Tuổi thọ cao

– Độ phân giải tối ưu, đặc biệt đối với các cặp peak khó phân tách

– Tương thích với hầu hết các đầu dò GC

Để tìm hiểu thêm về ứng dụng của cột Zebron GC trong phân tích các hợp chất POP, truy cập đường link sau: Zebron GC