Tác giả – Helen Whitby, TS., Chuyên viên kỹ thuật

Cột nhỏ (micro LC column) với đường kính trong nhỏ hơn các cột sắc ký thông thường khác, được sử dụng với mục đích gia tăng độ nhạy hoặc sử dụng với tốc độ dòng thấp. Giảm đường kính trong của cột nhằm tối đa hóa hiệu quả sắc ký, giảm thiểu các nguyên nhân khiến pic bị bè, và việc chuẩn bị mẫu là rất quan trọng để cải thiện tuổi thọ cột.

Phần dưới đây hướng dẫn về cách cải thiện dần hiệu năng cột nhỏ và cách ngăn ngừa hư hỏng lâu dài.

Chuẩn bị mẫu

– Sử dụng bẫy và dụng cụ rửa giải làm sạch mẫu trước khi tiêm vào cột phân tích, cải thiện tuổi thọ cột.

– Sử dụng các kỹ thuật chuẩn bị mẫu như chiết pha rắn (sản phẩm Strata-X SPE) hoặc các phụ kiện (đầu lọc ống tiêm Phenex Syringe Filter) giúp giảm thiểu việc đưa các chất gây nhiễm vào cột và hệ thống của bạn, kéo dài tuổi thọ cột.

Cấu hình bẫy

Tính chọn lọc pha và tính hướng dòng pha động vào và ra bẫy của cột góp phần cải thiện hiệu quả và tuổi thọ cột. Việc lựa chọn pha tĩnh thích hợp với bẫy giúp nâng cao khả năng phân tách. Tính hướng dòng pha động qua bẫy cùng với phương pháp rửa giải có thể cải thiện tuổi thọ cột bằng cách giảm thiểu các hạt tích tụ khi sử dụng cột theo hướng thuận (forward direction).

Chế độ rửa giải thuận chiều

Mẫu được tải vào bẫy cùng chiều với hướng ra của dung dịch thải, có thể thực hiện bước rửa ở giai đoạn này. Khi thay đổi van bẫy, mẫu sẽ được bơm từ cột bẫy lên cột phân tích. Với chế độ rửa giải thuận chiều, mẫu phải đi qua hết cột bẫy rồi mới đến cột phân tích, pha tĩnh của cột bẫy có ảnh hưởng đến sự phân tách hơn so với chế độ rửa giải ngược chiều. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ một chất không tan nào cũng bị giữ lại trên cột và cột nhỏ của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Chế độ rửa giải ngược chiều

Với chế độ rửa giải ngược chiều, mẫu được nạp và rửa theo cách tương tự với chế độ rửa giải thuận chiều. Khi chuyển van, gradient được bơm ngược hướng với bẫy và cùng chiều với mẫu đã được nạp vào. Điều này làm cho các chất mang ít quan trọng về tính chọn lọc tổng thể hơn do đường dẫn dòng chảy ngắn hơn, nhưng nó cũng có nghiaix là chất không tan có khả năng bị đẩy ngược ra khỏi bẫy và vào cột nhỏ. Ở chế độ ngược chiều, bạn có thể sử dụng bẫy có đường kính trong lớn hơn, có thể tải với tốc độ dòng nhanh hơn, có thể gia tốc ở bước này nếu có time sensitive application.

Tốc độ dòng

Với cột có đường kính trong 1 mm, tốc độ dòng là 1-75 µL/phút.

Tải mẫu

Mẫu được tải với lượng 1-10 µg.

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: