Chiết pha rắn (SPE) là kỹ thuật phân tách các hợp chất không hòa tan hoặc tồn tại dạng hỗn dịch với các hợp chất khác trong một hỗn hợp chất lỏng dựa trên đặc tính hóa lý của chúng.

Strata là dòng cột chiết pha rắn (SPE) được Phenomenex phát triển mang lại sự tối ưu về chất lượng và hiệu suất. Dòng cột Strata SPE với sự đa dang pha tĩnh, đáp ứng được yêu cầu phân tách nhiều loại hợp chất khác nhau; trong đó, Strata C18 sử dụng hạt nhồi octadecyl silica, là pha tĩnh phổ biết dùng trong phân tích pha đảo các hợp chất kỵ nước.

Với mục đích mang lại hiệu suất phân tách tốt nhất, Strata C18 được phát triển thành 3 dòng cột:
Strata C18-E: sử dụng hạt nhồi C18 đã được end-capped, có khả năng lưu giữ các hợp chẩ kỵ nước mạnh với các tương tác phân cực thứ cấp không đáng kể từ các nhóm silanol hoạt động.
Strata C18-U: hạt nhồi C18 không được end-capped, có độ chọn lọc kỵ nước vừa và độ chọn lọc phân cực nhẹ.
Strata C18-T: hạt nhồi C18 lỗ rộng, mang lại khả năng chọn lọc kỵ nước mạnh và có khả năng lưu giữ các phân tử có kích thước lên đến 75 kD.

Dòng cột Strata C18

Để tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm, truy cập đường link sau: Strata Silica Based SPE