Tổ chức Dược điển Mỹ (USP), trụ sở tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ là nhà sản xuất duy nhất của chất chuẩn đối chiếu USP và Phạm Nguyễn là nhà phân phối chính thức của USP tại Việt Nam.

United States Pharmacopeia (USP) - Security System Conversion

Trụ sở USP tại Maryland, Hoa Kỳ

USP cung cấp các chất chuẩn đối chiếu sơ cấp được kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt bởi nhiều phòng thí nghiệm độc lập, giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình phát triển và sản xuất dược phẩm. USP hiện cung cấp hơn 3.500 chất chuẩn đối chiếu gồm dược chất, tá dược, tạp chất, thực phẩm chức năng, thuốc thử bổ sung và chất hiệu chuẩn hiệu suất.

USP khuyến khích các Quý Khách Hàng MUA TRỰC TIẾP các sản phẩm của USP từ PHẠM NGUYỄN – Nhà phân phối được USP ủy quyền hoặc từ USP.

Chất chuẩn đối chiếu của USP

ThưGiấy chứng nhận Phạm Nguyễn là Nhà phân phối chính thức của USP tại Việt Nam.