Vial là dòng sản phẩm không thể thiếu trong các phương pháp sắc ký lỏng (LC) và sắc ký khí (GC). Tùy theo các yêu cầu về tính chất của mẫu và phương pháp phân tích, vial có nhiều loại, hình dáng, kích cỡ khác nhau.
Macherey-Nagel là nhà cung cấp đa dạng các vial, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu trong phân tích. Sự đa dạng của vial được thể hiện qua:
– Dung tích (0.1 – 100 mL)
– Chiều cao (15.5 – 140 mm)
– Đường kính (4.5 – 51.6 mm)
– Vật liệu (thủy tinh, polypropylene)
– Nhiều loại nắp đi kèm
– Và nhiều đặc tính khác

Các loại vial dùng trong sắc ký

Để tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm, truy cập đường link sau: Vials and caps