Chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng là các yêu cầu cơ bản trong ngành sản xuất thực phẩm. Macherey-Nagel cung cấp nhiều loại giấy thử để kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như đô an toàn của thiết bị sản xuất.

Giấy thử của Macherey-Nagel có khả năng test nhanh các chỉ tiêu trong thực phẩm như:

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Dip and read tests for food industry