USP | Chuẩn đối chiếu Nitrosamine USP

Nitrosamine được phân loại vào nhóm các chất có thể gây ung thư trên người. Việc kiểm soát sự hiện diện của nhóm tạp chất này được yêu cầu rất chặt chẽ do chúng có thể được sinh ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, bao gồm tổng hợp, tinh […]

USP | Bản tin sinh học USP

USP công bố Bản tin sinh học với 3 nội dung chính: 1. Danh mục các sản phẩm mới: Kháng sinh Chuẩn đối chiếu Colistimethate hỗn hợp A Chuẩn đối chiếu Colistimethate hỗn hợp B 2. Danh mục các sản phẩm sắp tới: Petide – Chuẩn tạp (Impurity Analytical Reference Materials – ARM) Kháng thể […]

USP | Bản tin chất lượng USP – Kỳ 4

USP công bố Bản tin chất lượng USP khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) số thứ 4, tổng kết hoạt động trong nửa đầu năm 2023 của USP với các đối tác tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và những hoạt động sẽ được tổ chức trong những tháng cuối năm […]

PHẠM NGUYỄN – Nhà phân phối CHÍNH THỨC của USP 💊

Tổ chức Dược điển Mỹ (USP), trụ sở tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ là nhà sản xuất duy nhất của chất chuẩn đối chiếu USP và Phạm Nguyễn là nhà phân phối chính thức của USP tại Việt Nam. Trụ sở USP tại Maryland, Hoa Kỳ USP cung cấp các chất chuẩn đối chiếu sơ […]

USP | Chất chuẩn đối chiếu kháng thể đơn dòng USP

Kháng thể đơn dòng (mAbs) đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ngành dược phẩm. Với các sản phẩm mAbs, biến thể điện tích là một chỉ tiêu chất lượng (CQAs) phải được đánh giá trong suất quá trình sản xuất và lưu hành sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu quy […]

USP | Chuyên luận USP Tạp Chất Nitrosamine

CHUYÊN LUẬN USP <1469> TẠP CHẤT NITROSAMINE USP tổ chức khóa học với chủ đề “TẠP CHẤT NITROSAMINE” trên nền tảng USP Education. Nitrosamine là nhóm các hợp chất có nguy cơ tác động đến sức khỏe của cộng đồng và được phát hiện trong một số loại dược phẩm, có thể dẫn đến ung […]

USP | CHUẨN TẠP CHẤT – PHARMACEUTICAL ANALYSIS IMPURITIES (PAI)

Tạp chất là thành phần không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển và sản xuất dược phẩm, ngay cả khi thay đổi nhỏ trong quy trình cũng có thể sinh ra tạp chất mới hay tăng nồng độ tạp chất hiện hữu. Do đó, phân tích và định danh tạp chất là rất […]

USP | Quality Hour – Dec Edition

Speaker: Christine Zeine, Ph.D. Title: Senior Manager Scientific Affairs, EMEA Company: The United States Pharmacopeia Education: Ph.D. in Silicon-Organic Chemistry, Westphalian Wilhelms University Muenster, DE Agenda  About USP  Conclusive results  Understanding uncertainty and risk  Conclusions Download document: TẠI ĐÂY