Condalab | Ai là thủ phạm gây hư hỏng đồ ăn?

Chúng ta biết gì về Alicyclobacillus? Từ năm 1980, chúng ta đã biết sự hư hỏng của rau quả và nước ép trái cây là do nhóm vi khuẩn sinh bào tử, ưa acid, ưa nhiệt được phân loại trong chi Alicyclobacilus. Chi này bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram dương, có thể […]

Condalab | Dược phẩm sinh học: thế hệ thuốc mới

Các chế phẩm sinh học thế hệ mới như vaccine, yếu tố tăng trưởng, kháng thể, protein dung hợp đã được tạo ra nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp (recombinant DNA – rDNA). Công nghệ này đã mở ra cánh cửa cho việc sản xuất các chế phẩm sinh học thông qua tế bào […]