Cột HPLC thường chỉ có 1 loại pha tĩnh như C18, C8… Tuy nhiên, do cấu trúc không gian của chuỗi C18 cồng kềnh mà cột C18 nói riêng khó có được mật độ liên kết đồng nhất trên bề mặt hạt silica.
Để khắc phục vấn đề này, hãng Agela đã phát triển dòng cột Optimix với pha tĩnh hỗn hợp gồm chuỗi C18 kết hợp với một nhóm chức khác có cấu trúc nhỏ hơn như C8, Amide và Nitro-phenyl.

Optimix thể hiện các ưu điểm:

Agela hiện có các dòng cột pha tĩnh hỗn hợp:

Tải tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY