Trang Chủ | Sơ đồ website | Liên hệ | Ngôn ngữ:
ELISA Kits
Trang Chủ » Sản phẩm » ELISA Kits
 
Romer Labs - Chuyên gia về Mycotoxin
Romer Labs - Chuyên gia về Mycotoxin

Making the World's Food Safer
AgraQuant® Mycotoxin ELISA Kits


Chuyên gia phân tích độc tố nấm

Chuyên gia hàng đầu về phân tích độc tố nấm Mycotoxin

với thương hiệu AgraQuant® Test Kit được chấp nhận bởi AOAC Research Institute, USDA/GIPSA, Japanese Department of Agriculture and the Russian Academy of Agricultural Sciences
Hãng đầu tiên trên thế giới sản xuất kit AgraQuant® Melamine trong mẫu sữa và thức ăn chăn nuôi.

- AgraQuant DON ; AOAC RI and USDA-GIPSA
- AgraQuant FUM ; USDA-GIPSA, China Official Method for Screening (pending issuance of reference code)
- AgraQuant Afla ; pending USDA-GIPSA
- AgraQuant OTA; China Ofificial Method for Screening (pending issuance of reference code)
- AgraQuant ZON; China Official Method for Screening (pending issuance of reference code)

AgraQuant® | AgraStrip® Mycotoxin | AgraStrip® GMO | Fluoroquant® | AflaCup™ | AccuTox®


ELISA Kits
TABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

Phân tích dư lượng kháng sinh trong
thủy sản, nhanh, chính xác

Quy trình đơn giản, độ thu hồi cao

Phân tích hoóc-môn trong thức ăn gia súc
Sản phẩm mới

MaxSignal® Ethoxyquin ELISA Test Kit

Độ nhạy cao: 0.1 ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Ethoxyquin trong mẫu thủy sản (Cá) LOD: 1 ppb

http://www.phamnguyen.com.vn/?id_pnewsv=333&lg=vn&start=0MaxSignal® Trifluralin ELISA Test Kit

High sensitivity 0.25ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Trifluralin trong mẫu thủy sản (Cá)

http://www.sacky.com.vnIAC

http://www.condalab.com/industries/CONDA: Môi trường vi sinh

http://www.romerlabs.com/pdts_kits.html#AGRAQUANTMelamine ELISA Kit

AgraQuant® Melamine ELISA Test Kit
Giới thiệu Nhà cung cấp

http://www.discoverysciences.com/Alltech-Grace

Alltech-Grace

http://www.mallchem.com/distsite/lab.wmvMallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

Mallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

http://www.biooscientific.com/about_us.htmBioo - Bioo Scientific

http://www.abc-residue.com/en/index.htmTABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

TABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

http://www.phenomenex.com/company/display.aspx?id=9599Phenomenex ...breaking the tradition

http://www.mn-net.com/Macherey-Nagel

Macherey-Nagel

http://www.condalab.com/index_eng.htmConda

Sản phẩm
TIN TỨC - SỰ KIỆN
SẢN PHẨM NỔI TRỘI
Phân tích nhanh Kháng Sinh
Phân tích Amino Acids
Phân tích nhanh Histamin
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Cột Gemini pH-LC
Dung môi J.T Baker
Chloramphenicol ELISA test kit
Cột Luna HPLC
MG/LMG ELISA Kit
Conda: Môi Trường vi sinh
Lọ đựng mẫu cho Autosampler
Giới thiệu Website
Liên kết website
  Trang Chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sơ đồ website    |    Liên hệ  
© Copyright 2008 Fptdata. All rights reserved