Trang Chủ | Sơ đồ website | Liên hệ | Ngôn ngữ:
Sản phẩm mới
Trang Chủ » Tin tức - Sự kiện » Sản phẩm mới
Kiểm soát dư lượng Ethoxyquin trong Thủy Sản

Kit ELISA phân tích Ethoxyquin

Độ nhạy cao (0.1 ng/g or ppb)

Để biết thêm thông tin kỹ thuật và giá cả vể kỹ thuật phân tích Ethoxyquin.

Vui lòng liên hệ:  foodsafety@elisa.com.vn

hoặc foodsafety@phamnguyen.com.vn

Sản phẩm mới
MaxSignal® Carbendazim ELISA Kit (22/03/12)
MaxSignal® Trifluralin ELISA Test Kit (27/05/11)
MaxSignal® Crystal Violet/LCV ELISA Test Kit (24/04/10)
PCR MaxSignal® Listeria Detection Kit (22/08/09)
Melamine Enzymatic Assay Kit (12/08/09)
MaxSignal® Sulfonamides ELISA Test Kit (13/08/09)
Phân tích Sulfamethoxazole trong sản phẩm Thủy sản (03/06/09)
Phân tích Melamine (03/06/09)
Dung môi Siêu tinh khiết dùng trong LC/MS (12/05/14)
Sản phẩm mới

MaxSignal® Ethoxyquin ELISA Test Kit

Độ nhạy cao: 0.1 ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Ethoxyquin trong mẫu thủy sản (Cá) LOD: 1 ppb

http://www.phamnguyen.com.vn/?id_pnewsv=333&lg=vn&start=0MaxSignal® Trifluralin ELISA Test Kit

High sensitivity 0.25ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Trifluralin trong mẫu thủy sản (Cá)

http://www.sacky.com.vnIAC

http://www.condalab.com/industries/CONDA: Môi trường vi sinh

http://www.romerlabs.com/pdts_kits.html#AGRAQUANTMelamine ELISA Kit

AgraQuant® Melamine ELISA Test Kit
Giới thiệu Nhà cung cấp

http://www.discoverysciences.com/Alltech-Grace

Alltech-Grace

http://www.mallchem.com/distsite/lab.wmvMallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

Mallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

http://www.biooscientific.com/about_us.htmBioo - Bioo Scientific

http://www.abc-residue.com/en/index.htmTABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

TABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

http://www.phenomenex.com/company/display.aspx?id=9599Phenomenex ...breaking the tradition

http://www.mn-net.com/Macherey-Nagel

Macherey-Nagel

http://www.condalab.com/index_eng.htmConda

Tin tức - Sự kiện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
SẢN PHẨM NỔI TRỘI
Phân tích nhanh Kháng Sinh
Phân tích Amino Acids
Phân tích nhanh Histamin
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Cột Gemini pH-LC
Dung môi J.T Baker
Chloramphenicol ELISA test kit
Cột Luna HPLC
MG/LMG ELISA Kit
Conda: Môi Trường vi sinh
Lọ đựng mẫu cho Autosampler
Giới thiệu Website
Liên kết website
  Trang Chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sơ đồ website    |    Liên hệ  
© Copyright 2008 Fptdata. All rights reserved