Trang Chủ | Sơ đồ website | Liên hệ | Ngôn ngữ:
Sản phẩm mới
Trang Chủ » Tin tức - Sự kiện » Sản phẩm mới
MaxSignal® Carbendazim ELISA Kit

Phân tích định lượng Carbendazim

Phù hợp với quy định FDA

Nhanh, chính xác

 

Để biết thêm thông tin kỹ thuật và giá cả vể kỹ thuật phân tích Carbendazim.

Vui lòng liên hệ:  foodsafety@elisa.com.vn

hoặc foodsafety@phamnguyen.com.vn

Sản phẩm mới
MaxSignal® Trifluralin ELISA Test Kit (27/05/11)
MaxSignal® Crystal Violet/LCV ELISA Test Kit (24/04/10)
PCR MaxSignal® Listeria Detection Kit (22/08/09)
Melamine Enzymatic Assay Kit (12/08/09)
MaxSignal® Sulfonamides ELISA Test Kit (13/08/09)
Phân tích Sulfamethoxazole trong sản phẩm Thủy sản (03/06/09)
Phân tích Melamine (03/06/09)
Dung môi Siêu tinh khiết dùng trong LC/MS (12/05/14)
Sản phẩm mới

MaxSignal® Ethoxyquin ELISA Test Kit

Độ nhạy cao: 0.1 ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Ethoxyquin trong mẫu thủy sản (Cá) LOD: 1 ppb

http://www.phamnguyen.com.vn/?id_pnewsv=333&lg=vn&start=0MaxSignal® Trifluralin ELISA Test Kit

High sensitivity 0.25ppb/ thủy sản. Phân tích chọn lọc Trifluralin trong mẫu thủy sản (Cá)

http://www.sacky.com.vnIAC

http://www.condalab.com/industries/CONDA: Môi trường vi sinh

http://www.romerlabs.com/pdts_kits.html#AGRAQUANTMelamine ELISA Kit

AgraQuant® Melamine ELISA Test Kit
Giới thiệu Nhà cung cấp

http://www.discoverysciences.com/Alltech-Grace

Alltech-Grace

http://www.mallchem.com/distsite/lab.wmvMallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

Mallinckrodt Baker ... Generations of Goods Chemistry

http://www.biooscientific.com/about_us.htmBioo - Bioo Scientific

http://www.abc-residue.com/en/index.htmTABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

TABP-Taiwan Advanced Bio-Pharm Inc

http://www.phenomenex.com/company/display.aspx?id=9599Phenomenex ...breaking the tradition

http://www.mn-net.com/Macherey-Nagel

Macherey-Nagel

http://www.condalab.com/index_eng.htmConda

Tin tức - Sự kiện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
SẢN PHẨM NỔI TRỘI
Phân tích nhanh Kháng Sinh
Phân tích Amino Acids
Phân tích nhanh Histamin
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Cột Gemini pH-LC
Dung môi J.T Baker
Chloramphenicol ELISA test kit
Cột Luna HPLC
MG/LMG ELISA Kit
Conda: Môi Trường vi sinh
Lọ đựng mẫu cho Autosampler
Giới thiệu Website
Liên kết website
  Trang Chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sơ đồ website    |    Liên hệ  
© Copyright 2008 Fptdata. All rights reserved